Reference

Výroba čpavku Cherepovets II (Rusko)
Dodávka technologického zařízení jednotky chlazení (CHEMOPROJECT NITROGEN a.s.)

Azomureš (Rumunsko)
Technický dozor v průběhu realizace, část elektro a MaR (Chemoprojekt, a.s.)

Jednotka fléry, rafinérie Basra (Irák)
Dokumentace Basic Design (Chemoprojekt, a.s.)

Část jednotky kotelny, rafinérie Basra (Irák)
Dokumentace Basic Design (Chemoprojekt, a.s.)

Výroba čpavku Kingisepp II (Rusko)
Dokumentace Basic Design části pomocných jednotek (Chemoprojekt, a.s.)

Konzultant DVZ, VTL plynovod DN 1000 PN 73,5 STORK II (Česká republika)
Basic a Detail Design plynovodu (NET4GAS s.r.o.)

Rámcová smlouva na řešení oprav plynovodu DN 1400 PN 80 Gazella (ČR)
(AO „Strojtransgaz“, organizační složka)

Úprava sníženého krytí plynovodu DN 300 PN 63 (Česká republika)
Realizační projektová dokumentace (NET4GAS, s.r.o.)

Úprava obchodního měření (OM) na předávacích stanicích (Česká republika)
Realizační projektová dokumentace (NET4GAS, s.r.o.)

Rozdělovací uzel RU 01 Malešovice (Česká republika)
Realizační projektová dokumentace (NET4GAS, s.r.o.)

Kompresní stanice KS10, výměna armatur T10 NA, DN 100, HALA TPK Veselí nad Lužnicí (Česká republika)
Realizační projektová dokumentace (NET4GAS, s.r.o.)

Rekonstrukce trasového uzávěru TU26, DN 800 PN 73,5 Lhota pod Horami (ČR)
Realizační projektová dokumentace (NET4GAS, s.r.o.)

Stavební úpravy VTL plynovodu DN 500 PN 40 (Česká republika)
Realizační projektová dokumentace (Pražská plynárenská Distribuce, a.s.)

OSBL část pro PE3 UNIPETROL RPA s.r.o. (Česká republika)
Detail Design, dodávka zařízení, montáž (UNIPETROL RPA s.r.o.)

Systém chladící vody (Rusko)
Dodávka kompletního systému chladící vody

Jednotka fléry, rafinérie Basra (Irák)
Detail Design

Jednotka kyseliny sírové (Česká republika)
Studie proveditelnosti rekonstrukce jednotky

Rekonstrukce jednotky kyseliny sírové (Česká republika)
Projektová dokumentace

Výroba NPK hnojiva (Česká republika)
EPC projekt

Jednotka kyseliny sírové (Česká republika)
EPC projekt

Jednotka polypropylenu (Slovensko)
Prováděcí projekt pro stavební část a ocelové konstrukce v návaznosti na PP ISBL, EPC PP skladovací silo na pelety

Výroba TBA (Slovensko)
Technická a ekonomická studie

Rafinační jednotka chlóru (Rusko)
Projektová dokumentace

Skladování a expedice amoniaku (Maďarsko)
EPC projekt

Jednotka polyphenylenetheru (Čína)
Rozšíření dokumentace Basic Design, činnosti procurementu, inspekce a technická supervize při montáži a uvedení do provozu, dodávka zařízení, technická podpora

Rekonstrukce jednotky výroby kyseliny sírové (Bělorusko)
Basic Design a Detail Design konverzního reaktoru SO2

Jednotka peroxidu vodíku (Španělsko)
Projektová dokumentace v potrubní části

Jednotka kyseliny monochloroctové (Čína)
Dokumentace Basic Design, uvedení do provozu, autorský dozor, zkušební provoz a podpora při najíždění jednotky

Kotelna, rafinérie Basra (Irák)
Dokumentace Detail Design

Jednotka dusíku (Irák)
EPC Projekt (kapacita 1500 Nm3/h)

Destilační jednotka ropy (Irák)
EPC Projekt (destilace ropy 1 mil.t/rok)

Izomerizační jednotka (Irák)
Dokumentace Detail Design a služby (nákup, montáž, uvedení do provozu, garanční test, najíždění, zkušební provoz)

Výrobní jednotka butadienu (Česká republika)
EPC projekt (kapacita: 120.000 MTPY, technologie: licence JSR Corporation Japan)

Obnova skladovacích kapacit pohonných hmot (Česká republika)
EPC projekt

Modernizace rafinerie Corinth (Řecko)
Dokumentace Detail Design a služby (uvedení do provozu, najíždění, autorský dozor)

Vodíková jednotka (Maďarsko)
Dokumentace Detail Design a služby (potrubí a strojní část, stavební část, elektro a MaR), licence Haldor Topsoe

Rekonstrukce jednotky zemního plynu (Rusko)
Dokumentace Basic Design

Využití vedlejších kapalných produktů pro výrobu energoplynu (Česká republika)
EPC projekt

Vodíková jednotka (Bělorusko)
Dokumentace Basic Design a Detail Design, autorský dozor

Rekonstrukce vakuové destilace (Uzbekistán)
Dokumentace Basic Design a Detail Design, autorský dozor, najíždění

Jednotky Silika (Česká republika)
Dokumentace Basic Design a Detail Design, autorský dozor

Skladování polyolefinu (Česká republika)
EPC Projekt

Skladování uhlovodíků (Česká republika)
EPC projekt

Mazeikiai (Litva)
Visbreaker Vacuum Flasher – garanční test

Panchevo (Srbsko)
Modernizace ropné rafinerie, Detail Design Hydrocrack komplexu

Spolchemie (Česká republika)
Konverze na membránovou elektrolýzu – Senior proces inženýr pro Detail design (pro ISBL a OSBL části), vedení a koordinace jednání s klienty / držiteli licencí / subdodavateli. Správa všech procesních povinností souvisejících s projektem.

UGS Chiren (Bulharsko)
Kontrola a posouzení procesu těžby plynu a vtláčení plynu

UGS Wierzchowicze (Polsko)
Návrh procesu objektu 400 – stanice obchodního měření

UGS Wierzchowicze (Polsko)
Návrh procesu objektu 600 – zařízení pro úpravu a technologie technologického měření těženého zemního plynu

CCPP Počerady (Česká republika)
Návrh procesu plynového hospodářství (liniová část, měřící a regulační stanice, zařízení pro jemnou filtraci a ohřev plynu

Plynovod DN 1400 PN 80 (Česká republika)
Prováděcí projekt, projekt skutečného provedení

GMRS Planá nad Lužnicí (Česká republika)
Procesní návrh, prováděcí projekt, měřící a regulační stanice a plynovodu pro Teplárnu Planá nad Lužnicí

Kompresní stanice Narjan-Mar (Rusko)
Detail Design

Regulační stanice pro Glaverbel Teplice (Česká republika)
Basic a Detail Design

Mochovce (Slovenská republika)
Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce – hlavní inženýr projektu

Rafinérie Basrah (Irák)
Catalytic reforming unit, licence AXENS – hlavní inženýr projektu

Rafinérie Baiji (Irák)
Dokončení izomerace, licence UOP England – hlavní inženýr projektu

Novopolock (Bělorusko)
Rekonstrukce prvotního zpracování ropy AT-8, nová jednotka AT-2 – vedoucí projektu