ENERGOCHEM a.s. nabízí služby

 • Úvodní projekt – BASIC DESIGN
 • Prováděcí projekt – DETAIL DESIGN
 • Výrobní dokumentaci
 • Výrobu
 • Montáž
 • Uvedení do provozu
 • Záruční/pozáruční servis

Energetika

Zajišťuje realizaci všech stupňů projektové dokumentace, od řízení investičních procesů až po spuštění, uvedení do provozu a záruční/pozáruční servis.
Zaměřujeme se na oblasti: jaderná energetika, klasická energetika, tepelné elektrárny, kogenerační jednotky, spalovny, regulační stanice, atd.


V těchto oblastech nabízíme:

 • Procesní návrhy
 • Realizační projektovou dokumentaci
 • Řízení a dokumentaci kvality projektu
 • Zabezpečení dodávek strojního zařízení
 • Komplexní zkoušky
 • Studii proveditelnosti
 • Územně-plánovací dokumentaci
 • Dokumentaci pro územní řízení
 • Dokumentaci pro stavební povolení
 • Dokumentaci pro výběr zhotovitele
 • Dokumentaci pro provedení stavby
 • Dokumentaci skutečného provedení
 • Autorský dozor

Plynárenství

Zajišťuje projektování a dodávky plynárenských zařízení v oblastech:
 • Liniové stavby
 • Technologické stavby

Realizujeme dodávky na klíč, tzn. od projektu po montáž. Naše zkušenosti nám umožňují řešit zadání v oblasti projektového managementu i v oblasti výroby.


V těchto oblastech nabízíme:

 • Poradenskou činnost
 • Konzultační a inženýrskou činnost
 • Koncepční studie
 • Dokumentaci pro územní řízení
 • Dokumentaci pro stavební povolení
 • Zadávací dokumentaci staveb
 • Procesní návrhy
 • Studii HAZOP
 • Prováděcí dokumentaci staveb
 • Autorský dozor
 • Technický dozor

Vodní hospodářství

Zajišťuje komplexní dodávky a montáž vodohospodářských investičních celků se zaměřením na:
 • Čistírny odpadních vod
 • Úpravny vod
 • Procesní vodu
 • DEMI vodu
 • Chladicí vodu, atd


V těchto oblastech nabízíme:

 • Návrh technologie
 • Procesní postupy
 • Dodávky
 • Kompletace
 • Montáže
 • Uvedení do provozu
 • Zaškolení obsluhy
 • Záruční/pozáruční servis

Realizaci provádíme ve všech stupních projektové dokumentace.