Dceřiné společnosti

H Project s.r.o. je inženýrská a konstrukční společnost, která se soustřeďuje na dodávku projektů, konstrukčních činností a nejrůznějších forem technických pomocí při výrobě a instalaci technologických zařízení, zejména v oblasti chemie, petrochemie a energetiky.
Během svého působení se společnost podílela a nadále podílí na řadě velmi náročných a rozsáhlých projektů, což svědčí o vysoké profesní úrovni a kvalitě práce, díky kterým získala významnou pozici v oblasti svého působení. Pozitivním faktorem poslední doby je návrat firmy k zakázkám v jaderné energetice, kde má firma velké zkušenosti a know-how.
Ředitel společnosti je členem senátu Asociace Strojních Inženýrů České republiky.

Společnost úspěšně realizovala dva vývojové a investiční projekty v rámci dotačních projektů EU.

H Project s.r.o. působí v průmyslových odvětvích:

 • PLYNÁRENSTVÍ A PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL
 • CHEMICKÝ PRŮMYSL
 • ENERGETIKA VČETNĚ JADERNÉHO PRŮMYSLU

H Project s.r.o. nabízí služby:

 • Projekční a výrobní dokumentace
 • Konstrukční výpočty
 • Pevnostní výpočty
 • Návrhy a výpočty ocelových konstrukcí včetně statického výpočtu
 • Montáž technologických zařízení

H Project s.r.o. – vybrané reference:

 • Basrah (Irák)
  Projektová a výrobní dokumentace kolony
 • Naftan Novopolotsk (Bělorusko)
  Výrobní dokumentace kolony
 • Kaolin Factory Dong-Hoi (Vietnam)
  Výrobní dokumentace nádrže
 • Cherkassy (Ukrajina)
  Vertikální tepelný výměník
 • Lovochemie Lovosice (Česká republika)
  Výrobní dokumentace reaktoru
 • Chropyně (Česká republika)
  Rozšířený úvodní projekt rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů (SPAPRO)
 • Dukan (Irák)
  Výrobní dokumentace nádrží a výměníků
 • TECHNIP – UNIPETROL RPA (PKN ORLEN)
  Degasser V-4003
Basrah, Iraq: Column

Basrah, Irák: Kolona

Naftan Novopolotsk, Belarus: Column

Naftan Novopolotsk, Běloruskos: Kolona

Technip – Unipetrol RPA – Dagasser V-4003

Technip – Unipetrol RPA – Dagasser V-4003